måndag 31 maj 2010

Folkhögskolor

I ett år nu har jag studerat på folkhögskola och det är verkligen en speciell skolform. Folkhögskolor förmedlar kunskap precis som andra skolor, men på folkhögskolorna lär man sig så mycket mer än bara det som står i läroplanen, man lär sig att studera. Man lär sig hitta sina egna vägar och göra dem framkomliga. Och man får göra fel på vägen.

Aldrig kommer jag att ångra den dagen då jag sa upp mig från mitt jobb för att börja på Hvilan. Det är inte lätt eller slappt att läsa på folkhögskola, tvärtom, men man ges redskap och handledning att ta sig vidare när det kunde ha blivit för tungt.